Friday, February 26, 2010

Երաժշտության բնագավառում

Ստորև եկողը գովազդ չի)

Այ, այսպիսի բալիկի մասին եմ երազում: Ոչինչ, դեռ կգնեմ:
Ձեռք բերեցի Մելիսսա Քրոսսի վոկալի մարզման «The Zen of Screaming: Vocal Instruction for a New Breed» դասընթացն ու աչքի անց կացրեցի: Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ովքեր ցանկանում են ռոք կամ մետալ վոկալիստներ լինել՝ առանց իրենց ձայնալարերը վնասելու: Բավականին տպավորիչ է տիկին Քրոսսի աշակերտների ցանկը, որին կարող եք ծանոթանալ նրա կայքում:

No comments:

Post a Comment