Monday, June 28, 2010

Սեկաս

Կադր եմ բռնեցրել, է))) Ցանկանում ես ավելի՞ն ստանալ սեկասից: Զանգահարի՛ր Սեկաս+)))
Կամ (ես ու Լյովը միասին մտածեցինք), «այսինչ հասցեով Սեկաս պատվիրե՞լ եք: Ձեր Սեկասը մուտքի մոտ ձեզ է սպասում»)))))))))))

No comments:

Post a Comment