Tuesday, June 1, 2010

:)

Դեռ կենդանի եմ, բայց գրելու բան ոնց որ թե չունեմ: Զբաղված եմ ՀԿ-ի գործերով (սպասեք թարմացումներ), գրքիս երևի էլի սկսեմ ժամանակ տրամադրել: Ժիմերի քանակը՝ 25 մի թափից, ծխախոտ՝ 40 հատ, ալկոհոլ՝ 0 բաժակ:
Տեսնենք, ինչ կլինի:

No comments:

Post a Comment