Saturday, June 19, 2010

Lambchop - OH (Ohio)

Օրվա երաժշտությունը.
Ինչպես կարող եք տեսնել, ծիծիկների թեման լրիվ բացված է:

Եթե սիրում եք դինջ ու իրոնիայով հագեցած երաժշտություն:)

No comments:

Post a Comment