Wednesday, September 22, 2010

24

Եթե մտածում եք, թե ինչ է անցնում մի քանի ժամից 24 տարեկան դարձող Բ. Պողոսյանի մտքով, ապա ամեն ինչ ավելի, քան պարզ է. որտե՞ղ եմ անց կացնելու գիշերը: Ոչ մի դեպքում տանը չեմ ուզում լինել:
Ինչ-որ տարօրինակ մտքեր են, բայց էլի շատ բաներ ավելի պարզ եմ տեսնում: Ու նորից որոշ փոփոխություններ եմ մտցնում Requiem-իս մեջ:
Օրվա երաժշտությունը՝

No comments:

Post a Comment