Saturday, September 11, 2010

...Եվ ամեն երեկո


Կատվի մասին մուլտը, որ ամեն անգամ ասում եմ՝ չեք իմանում, որն ի նկատի ունեմ))) վայելեք: Դեմքություն է:

No comments:

Post a Comment