Monday, December 20, 2010

Տեխնիկական գրառում

araycho-ի առաջարկով շտկեցի բլոգի ետին պլանը: Այժմ, կարծում եմ, տեքստն ավելի ընթեռնելի է: Նկատողություններ կա՞ն:

No comments:

Post a Comment