Saturday, January 8, 2011

Dilbert

Նոր կոմիքս եմ հայտնաբերել՝ հումորային, մնացածի նման լուրջ ու ծանր չէ: Դասական «comic strip», կարելի է ասել: Որը, փաստորեն, նաև էկրանավորվել էլ է:
Թեման՝ օֆիսային հումոր: Սադիստ շեֆ: Հիմար տեխնիկներ: Միջնադարյան հոգեբան: Անհաջողակ ու օձիքի էրեկցիայով տառապող գլխավոր հերոս:
Մի քանի փոքր հատված.
Եթե ձեզ դուր եկավ շարքի սպեցիֆիկ հումորն ու ընդհանրապես կոմիքսը՝ բարի գալուստ ակումբ:
Պաշտոնական կայքն՝ այստեղ:

No comments:

Post a Comment