Wednesday, January 19, 2011

Լավ բան է հեռախոսը: Առավոտյան քնից հանեց, որ հիշեցնի՝ այսօր Էդգար Պոյի ծննդյան օրն է:
"Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door —
            Only this, and nothing more."

Հիշեցի Հայկօի սկսած ու իմ շարունակած «Delirium Tremens» պատմվածքը՝ նվիրված Պոյին ու Հովարդ Ֆիլիպս Լավկրաֆտին, որոշեցի վերընթերցել:
Ծնունդդ շնորհավոր, Էդգար Ալան Պո (հունվարի 19, 1809 - հոկտեմբերի 7, 1849):
Երեկ տաքություն ունեի, առավոտյան կարծես թե իջել էր, բայց հիմա նորից 37 աստիճան է: Պետք է թաքցնել, որ վաղը կարողանամ ոմն book-club-ի հանդիպման գնալ:

2 comments:

Armenian Atheist said...

Չնայած Պոյի գործերից մենակ "The Raven"-ին եմ ծանոթ /սուբյեկտիվ պատճառներով/, բայց ինձ թվում ա, որ էդ էլ ա հերիք իրա հանճարը գնահատելու համար:

Բայանդուր Պողոսյան said...

Շատ իզուր))) պետք էր սկսել «Աշերի տան անկումից»)))

Post a Comment