Tuesday, January 11, 2011

Friend-o-meter

Վիդջեթվենք))) ձեզ հետաքրքի՞ր է, թե ինչքանով իմաստ ունի ֆրենդոցիդ անել Last.fm-ում: Ինձ հետաքրքիր է:
Լաստը բզբզելու ընթացքում դուրս եկա Friend-o-meter խաղալիքի վրա. այն հնարավորություն է տեսնել ձեր ֆրենդների «հիթ-շքերթն»՝ ըստ ճաշակի (ու թե ինչքանով է այն մոտ Ուղղահավատների Բացարձակ Ճաշակին, ա-լյա ձեր, էլի): Ինտերֆեյսը պարզ էր, մեյլս չէր ուզում, պոռնոգովազդներ չկային՝ որոշեցի փորձել.

Պարզ ծրագիր էր, տգեղ ինտերֆեյս ուներ (կարելի է արդարացնել բետա ստատուսով), ֆրենդներին ըստ դասերի բաժանում է, ափսոս՝ ոչ «սիրեցյալների», «հպատակների», և այդպես մինչև «մահապարտներ».

Այլ կերպ ասած, ես վազքով գնացի մի քանի դժբախտների ոչնչացնելու (որոնցից մի երկուսինն այսպես թե այնպես արգելափակված պրոֆիլներ էին):
Եթե ավելի լավ գործիքներ գտնեք, կիսվեք)))

No comments:

Post a Comment