Saturday, January 8, 2011

Աշխարհը տոնում է Wikipedia-ի տասնամյակը

Ժող, մեր բալիկն արդեն տաս տարեկան է))) ու գրեթե բոլոր երկրներում դա նշում են: Հայաստանում՝ նույնպես: Այստեղ կարող եք համոզվել դրանում: Ուրեմն՝ հունվարի 15, ժամը 16:00-20:00, Մատենադարանի հրապարակ: Կազմակերպիչ՝ Donatos Group:

No comments:

Post a Comment